Kulturståsted – Foredragsholdere

Først lidt om vores ståsted: Vi har traditioner, bygninger, foredrag om de kirkelige retningers historie som inspirationskilde, en salmeskat, veluddannede kirketjenere, organister og præster; tilsyneladende et solidt grundlag, men en undersøgelse - om den blev foretaget - ville vise, at danskernes viden om kristendommen er begrænset.

Nu til mine spørgsmål: Er det en god idé at bruge menighedshuset til et kulturelt arrangement, f.eks. et foredrag om litteratur? Sender man ikke et signal om, at man skal have en vis kulturel status, hvis man vil være med her, og menighedshuset ligger lige ved siden af kirken!

Nu vil nogen måske spørge, om præsten slet ikke må deltage i kulturelle tiltag i lokalsamfundet. Naturligvis, men ikke på kirkens grund og ikke for menighedsrådets midler.

Der er jo nemlig også et prosaisk forhold, som ikke må overses. Foredragsholdere skal have honorar, og det betales af kirkeskatten, og den er vi jo alle med til at betale.

Når vi nu er ved det med penge: Det er almindeligt, at menighedsrådet arrangerer en udflugt for menigheden hver sommer, hvor man ofte lytter til en foredragsholder.

Der ydes nok mange steder et betydeligt tilskud fra kirkens kasse. Igen må kirkeskatten holde for, og enhver ved, at det er kun en brøkdel af menigheden, der deltager.

Jeg ved godt, at beløbene udgør en ringe del af kirkens budget, men lidt har også ret, og det er nu principielt forkert at bruge menighedens midler på en lille udsøgt gruppe.